Homestaffpeople

Dr. NURRUL HAFEEZAH BINTI SAHAK

Dr. NURRUL HAFEEZAH BINTI SAHAK
Dr. NURRUL HAFEEZAH BINTI SAHAK
DS51 PENSYARAH KANAN
Jabatan Teknologi Kejuruteraan Kimia
Fakulti Teknologi Kejuruteraan
Nota:
  • Graf di atas menunjukkan bilangan kursus yang dihadiri staf mengikut tahun.
  • Semua kategori kursus diambilkira dan dipaparkan di CV kecuali Majlis Rasmi Universiti.