Homestaffpeople

CIK NURUL AMIZAH BINTI JEMA'AIN

CIK NURUL AMIZAH BINTI JEMA'AIN
CIK NURUL AMIZAH BINTI JEMA'AIN
FT19 JURUTEKNIK KOMPUTER
Bahagian Infrastruktur & Keselamatan ICT
Pusat Teknologi Maklumat
Nota:
  • Graf di atas menunjukkan bilangan kursus yang dihadiri staf mengikut tahun.
  • Semua kategori kursus diambilkira dan dipaparkan di CV kecuali Majlis Rasmi Universiti.