Homestaffpeople

PUAN NURULHUDA BINTI ABDUL RAHMAN

PUAN NURULHUDA BINTI ABDUL RAHMAN
PUAN NURULHUDA BINTI ABDUL RAHMAN
JA29 PENOLONG PEGAWAI SENIBINA
Bahagian Arkitek
Pejabat Pembangunan dan Penyenggaraan
AWARD

ANUGERAH KHAS PANEL PEMBANGUNAN SUMBER MANUSIA

2019 UTHM

Nota:
  • Graf di atas menunjukkan bilangan kursus yang dihadiri staf mengikut tahun.
  • Semua kategori kursus diambilkira dan dipaparkan di CV kecuali Majlis Rasmi Universiti.