Homestaffpeople

PUAN NUR ZAHIRAH BINTI ABD JABAR

PUAN NUR ZAHIRAH BINTI ABD JABAR
PUAN NUR ZAHIRAH BINTI ABD JABAR
N19 PEMBANTU TADBIR (P/O)
Pejabat Am
Pejabat Perancangan Strategik dan Pengurusan Risiko
Nota:
  • Graf di atas menunjukkan bilangan kursus yang dihadiri staf mengikut tahun.
  • Semua kategori kursus diambilkira dan dipaparkan di CV kecuali Majlis Rasmi Universiti.