Homestaffpeople

Dr. NUR ZIADAH BINTI HARUN

Dr. NUR ZIADAH BINTI HARUN
Dr. NUR ZIADAH BINTI HARUN
DS51 PENSYARAH KANAN
Jabatan Keselamatan Maklumat dan Teknologi Web
Fakulti Sains Komputer dan Teknologi Maklumat
Nota:
  • Graf di atas menunjukkan bilangan kursus yang dihadiri staf mengikut tahun.
  • Semua kategori kursus diambilkira dan dipaparkan di CV kecuali Majlis Rasmi Universiti.