Homestaffpeople

Dr. NUR ZIADAH BINTI HARUN
Dr. NUR ZIADAH BINTI HARUN
PENSYARAH KANAN (DS51)

Jabatan Keselamatan Maklumat dan Teknologi Web
Fakulti Sains Komputer dan Teknologi Maklumat

PENYELIDIK UTAMA
Fakulti Sains Komputer dan Teknologi Maklumat
KETUA KUMPULAN FOKUS (FG)
Fakulti Sains Komputer dan Teknologi Maklumat