Homestaffpeople

ENCIK OMAR BIN MOTAJI

ENCIK OMAR BIN MOTAJI
ENCIK OMAR BIN MOTAJI
JA36 PENOLONG JURUTERA KANAN
Jabatan Ikhtisas Pendidikan
Fakulti Pendidikan Teknikal Dan Vokasional
AWARD

ANUGERAH TAAT SETIA

2016 UTHM

Nota:
  • Graf di atas menunjukkan bilangan kursus yang dihadiri staf mengikut tahun.
  • Semua kategori kursus diambilkira dan dipaparkan di CV kecuali Majlis Rasmi Universiti.