Homestaffpeople

Dr. QAIS ALI AHMED MOHAMMED AL-MAQTARI

Dr. QAIS ALI AHMED MOHAMMED AL-MAQTARI
Dr. QAIS ALI AHMED MOHAMMED AL-MAQTARI
DS45 PASCA DOKTORAL
Pejabat Am
Fakulti Kejuruteraan Awam dan Alam Bina
Nota:
  • Graf di atas menunjukkan bilangan kursus yang dihadiri staf mengikut tahun.
  • Semua kategori kursus diambilkira dan dipaparkan di CV kecuali Majlis Rasmi Universiti.