Homestaffpeople

ENCIK RADEN MOHD FARHAN HELMY BIN RADEN ISMAIL

ENCIK RADEN MOHD FARHAN HELMY BIN RADEN ISMAIL
ENCIK RADEN MOHD FARHAN HELMY BIN RADEN ISMAIL
DS45 PENSYARAH
Jabatan Latihan Mengajar Dan Latihan Industri
Fakulti Pendidikan Teknikal Dan Vokasional
Nota:
  • Graf di atas menunjukkan bilangan kursus yang dihadiri staf mengikut tahun.
  • Semua kategori kursus diambilkira dan dipaparkan di CV kecuali Majlis Rasmi Universiti.