Homestaffpeople

ENCIK MUHAMAD RADI BIN AHMAD

ENCIK MUHAMAD RADI BIN AHMAD
ENCIK MUHAMAD RADI BIN AHMAD
DG41 GURU BAHASA
Jabatan Bahasa Antarabangsa
Pusat Pengajian Bahasa
AWARD

ANUGERAH KHAS PANEL PEMBANGUNAN SUMBER MANUSIA

2021 UTHM

Nota:
  • Graf di atas menunjukkan bilangan kursus yang dihadiri staf mengikut tahun.
  • Semua kategori kursus diambilkira dan dipaparkan di CV kecuali Majlis Rasmi Universiti.