Homestaffpeople

Dr. RADIAH BINTI MOHAMAD

Dr. RADIAH BINTI MOHAMAD
Dr. RADIAH BINTI MOHAMAD
DS52 PENSYARAH KANAN
Jabatan Kejuruteraan Perisian
Fakulti Sains Komputer dan Teknologi Maklumat
AWARD

ANUGERAH TAAT SETIA

2020 UTHM

Nota:
  • Graf di atas menunjukkan bilangan kursus yang dihadiri staf mengikut tahun.
  • Semua kategori kursus diambilkira dan dipaparkan di CV kecuali Majlis Rasmi Universiti.