Homestaffpeople

Ts. Dr. RAFIZAH BINTI MOHD HANIFA

Ts. Dr. RAFIZAH BINTI MOHD HANIFA
Ts. Dr. RAFIZAH BINTI MOHD HANIFA
DS45 PENSYARAH
Jabatan Teknologi Maklumat
Pusat Pengajian Diploma
AWARD

National Innovation and Invention Competition 2022 (Augmented Reality Malaysian English Sign Language (AR-MESL): An Edutainment Learning Aid)

2022 FKEE, UTHM

Nota:
  • Graf di atas menunjukkan bilangan kursus yang dihadiri staf mengikut tahun.
  • Semua kategori kursus diambilkira dan dipaparkan di CV kecuali Majlis Rasmi Universiti.