Homestaffpeople

PUAN RAHMAH BINTI MAHMUDIN

PUAN RAHMAH BINTI MAHMUDIN
PUAN RAHMAH BINTI MAHMUDIN
DS45 FELO INDUSTRI
Jabatan Teknologi Kejuruteraan Mekanikal
Fakulti Teknologi Kejuruteraan
Nota:
  • Graf di atas menunjukkan bilangan kursus yang dihadiri staf mengikut tahun.
  • Semua kategori kursus diambilkira dan dipaparkan di CV kecuali Majlis Rasmi Universiti.