Homestaffpeople

Dr. RAHMAT BIN TALIB

Dr. RAHMAT BIN TALIB
Dr. RAHMAT BIN TALIB
DS45 PENSYARAH
Jabatan Kejuruteraan Elektronik
Fakulti Kejuruteraan Elektrik dan Elektronik
AWARD

INTERNATIONAL INNOVATION AWARDS, INDONESIAN INVENTION AND INNOVATION PROMOTION ASSOSIATION (INNOPA) - PORTABLE ALL-OPTICAL RADIO FREQUENCY (AORF) SIGNAL GENERATOR - SPECIAL AWARD

2021 TECHNOLOGY EXPO (MTE) 2021

Nota:
  • Graf di atas menunjukkan bilangan kursus yang dihadiri staf mengikut tahun.
  • Semua kategori kursus diambilkira dan dipaparkan di CV kecuali Majlis Rasmi Universiti.