Homestaffpeople

ENCIK RAIHAN BIN MARIMON

ENCIK RAIHAN BIN MARIMON
ENCIK RAIHAN BIN MARIMON
H11 PEMANDU KENDERAAN
Pejabat TNC (Penyelidikan Dan Inovasi)
Pejabat Canselori
AWARD

ANUGERAH KHAS PANEL PEMBANGUNAN SUMBER MANUSIA

2021 UTHM

Nota:
  • Graf di atas menunjukkan bilangan kursus yang dihadiri staf mengikut tahun.
  • Semua kategori kursus diambilkira dan dipaparkan di CV kecuali Majlis Rasmi Universiti.