Homestaffpeople

ENCIK MOHD RASHID BIN WAHARI

ENCIK MOHD RASHID BIN WAHARI
ENCIK MOHD RASHID BIN WAHARI
W29 PENOLONG AKAUNTAN
Pejabat Am
Unit Audit Dalam
AWARD

ANUGERAH JASA BAKTI

2017 UTHM

Nota:
  • Graf di atas menunjukkan bilangan kursus yang dihadiri staf mengikut tahun.
  • Semua kategori kursus diambilkira dan dipaparkan di CV kecuali Majlis Rasmi Universiti.