Homestaffpeople

PUAN RASILAH BINTI SARMIDI

PUAN RASILAH BINTI SARMIDI
PUAN RASILAH BINTI SARMIDI
JA22 PELUKIS PELAN (KEJURUTERAAN AWAM) KANAN (TBK)
Bahagian Pentadbiran
Pejabat Pembangunan dan Penyenggaraan
AWARD

ANUGERAH JASA BAKTI

2014 UTHM

Nota:
  • Graf di atas menunjukkan bilangan kursus yang dihadiri staf mengikut tahun.
  • Semua kategori kursus diambilkira dan dipaparkan di CV kecuali Majlis Rasmi Universiti.