Homestaffpeople

ENCIK MOHD RAWI BIN DERIS

ENCIK MOHD RAWI BIN DERIS
ENCIK MOHD RAWI BIN DERIS
N26 KETUA PEMBANTU TADBIR (P/O)
Pejabat Am
Fakulti Kejuruteraan Awam dan Alam Bina
AWARD

ANUGERAH KHAS PANEL PEMBANGUNAN SUMBER MANUSIA

2021 UTHM

Nota:
  • Graf di atas menunjukkan bilangan kursus yang dihadiri staf mengikut tahun.
  • Semua kategori kursus diambilkira dan dipaparkan di CV kecuali Majlis Rasmi Universiti.