Homestaffpeople

ENCIK RAZALI BIN SLAMAT

ENCIK RAZALI BIN SLAMAT
ENCIK RAZALI BIN SLAMAT
JA29 PENOLONG JURUUKUR BAHAN
Pengurusan Makmal
Fakulti Kejuruteraan Awam dan Alam Bina
AWARD

ANUGERAH JASA BAKTI

2013 UTHM

Nota:
  • Graf di atas menunjukkan bilangan kursus yang dihadiri staf mengikut tahun.
  • Semua kategori kursus diambilkira dan dipaparkan di CV kecuali Majlis Rasmi Universiti.