Homestaffpeople

ENCIK MUHAMAD REDZUAN BIN AHMAD

ENCIK MUHAMAD REDZUAN BIN AHMAD
ENCIK MUHAMAD REDZUAN BIN AHMAD
FT19 JURUTEKNIK KOMPUTER
Pejabat Am
Pejabat Persekitaran, Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan
Nota:
  • Graf di atas menunjukkan bilangan kursus yang dihadiri staf mengikut tahun.
  • Semua kategori kursus diambilkira dan dipaparkan di CV kecuali Majlis Rasmi Universiti.