Homestaffpeople

ENCIK MOHD REZAL BIN MOHD SALLEH

ENCIK MOHD REZAL BIN MOHD SALLEH
ENCIK MOHD REZAL BIN MOHD SALLEH
DV41 JURUTERA PENGAJAR
Jabatan Kemahiran Dan Profesional
Fakulti Pendidikan Teknikal Dan Vokasional
AWARD

ANUGERAH JASA BAKTI

2013 UTHM

Nota:
  • Graf di atas menunjukkan bilangan kursus yang dihadiri staf mengikut tahun.
  • Semua kategori kursus diambilkira dan dipaparkan di CV kecuali Majlis Rasmi Universiti.