Homestaffpeople

ENCIK RIZAL BIN HASHIM

ENCIK RIZAL BIN HASHIM
ENCIK RIZAL BIN HASHIM
W22 PEMBANTU AKAUNTAN KANAN (TBK)
Pejabat Am
Unit Audit Dalam
AWARD

ANUGERAH PERKHIDMATAN CEMERLANG

2018 UTHM

Nota:
  • Graf di atas menunjukkan bilangan kursus yang dihadiri staf mengikut tahun.
  • Semua kategori kursus diambilkira dan dipaparkan di CV kecuali Majlis Rasmi Universiti.