Homestaffpeople

Ir. Dr. ZAINORIZUAN BIN MOHD JAINI
Ir. Dr. ZAINORIZUAN BIN MOHD JAINI
PENSYARAH KANAN (DS51)
Jabatan Kejuruteraan Awam
Fakulti Kejuruteraan Awam dan Alam Bina