Homestaffpeople

Ir. Dr. ZAINORIZUAN BIN MOHD JAINI
Ir. Dr. ZAINORIZUAN BIN MOHD JAINI
PENSYARAH KANAN (DS51)

Jabatan Kejuruteraan Awam
Fakulti Kejuruteraan Awam dan Alam Bina

PENYELIDIK UTAMA
Fakulti Kejuruteraan Awam dan Alam Bina
PENYELIDIK UTAMA
Fakulti Kejuruteraan Awam dan Alam Bina