Homestaffpeople

Dr. NORAINI BINTI RUSLAN
Dr. NORAINI BINTI RUSLAN
PENSYARAH KANAN (DS51)
PENYELIDIK UTAMA
Fakulti Sains Gunaan dan Teknologi
KETUA KUMPULAN FOKUS (FG)
Fakulti Sains Gunaan dan Teknologi