Homestaffpeople

Ts. ROSNEE BINTI AHAD

Ts. ROSNEE BINTI AHAD
Ts. ROSNEE BINTI AHAD
DS45 FELO INDUSTRI
Jabatan Latihan Mengajar Dan Latihan Industri
Fakulti Pendidikan Teknikal Dan Vokasional
AWARD

ANUGERAH JASA BAKTI

2021 UTHM

Nota:
  • Graf di atas menunjukkan bilangan kursus yang dihadiri staf mengikut tahun.
  • Semua kategori kursus diambilkira dan dipaparkan di CV kecuali Majlis Rasmi Universiti.