Homestaffpeople

Ts. ROSNEE BINTI AHAD
Ts. ROSNEE BINTI AHAD
FELO INDUSTRI (DS45)

Jabatan Latihan Mengajar Dan Latihan Industri
Fakulti Pendidikan Teknikal Dan Vokasional

PENYELIDIK UTAMA
Fakulti Pendidikan Teknikal Dan Vokasional
PENYELIDIK UTAMA
Fakulti Pendidikan Teknikal Dan Vokasional
PENYELIDIK BERSEKUTU
Fakulti Kejuruteraan Elektrik dan Elektronik