Homestaffpeople

PROF. Dr. ROZAIDA BINTI GHAZALI

PROF. Dr. ROZAIDA BINTI GHAZALI
PROF. Dr. ROZAIDA BINTI GHAZALI
VK7 PROFESOR
Jabatan Kejuruteraan Perisian
Fakulti Sains Komputer dan Teknologi Maklumat
AWARD

ANUGERAH TAAT SETIA

2021 UTHM

Nota:
  • Graf di atas menunjukkan bilangan kursus yang dihadiri staf mengikut tahun.
  • Semua kategori kursus diambilkira dan dipaparkan di CV kecuali Majlis Rasmi Universiti.