Homestaffpeople

Dr. RUMAIZAH BINTI RUSLAN
Dr. RUMAIZAH BINTI RUSLAN
PENSYARAH KANAN (DS51)

Jabatan Pengurusan Pengeluaran Dan Operasi
Fakulti Pengurusan Teknologi Dan Perniagaan

KETUA JABATAN
Fakulti Pengurusan Teknologi Dan Perniagaan