Homestaffpeople

Dr. MUHAMMAD RUSYDI BIN MUHAMMAD RAZIF

Dr. MUHAMMAD RUSYDI BIN MUHAMMAD RAZIF
Dr. MUHAMMAD RUSYDI BIN MUHAMMAD RAZIF
DS51 PENSYARAH KANAN
Jabatan Teknologi Kejuruteraan Elektrik
Fakulti Teknologi Kejuruteraan
AWARD

Outstanding Researcher Award

2021 International Conference on Engineering and Computing (ICEEComp)

Nota:
  • Graf di atas menunjukkan bilangan kursus yang dihadiri staf mengikut tahun.
  • Semua kategori kursus diambilkira dan dipaparkan di CV kecuali Majlis Rasmi Universiti.