Homestaffpeople

Ts. Dr. RUZAIMAH BINTI RAZMAN
Ts. Dr. RUZAIMAH BINTI RAZMAN
PENSYARAH KANAN (DS51)
Jabatan Senibina
Fakulti Kejuruteraan Awam dan Alam Bina