Homestaffpeople

PROF. Ir. Ts. Dr. RUZAIRI BIN ABDUL RAHIM

PROF. Ir. Ts. Dr. RUZAIRI BIN ABDUL RAHIM
PROF. Ir. Ts. Dr. RUZAIRI BIN ABDUL RAHIM
VU5 NAIB CANSELOR
Pejabat Naib Canselor
Pejabat Canselori
Nota:
  • Graf di atas menunjukkan bilangan kursus yang dihadiri staf mengikut tahun.
  • Semua kategori kursus diambilkira dan dipaparkan di CV kecuali Majlis Rasmi Universiti.