Homestaffpeople

Dr. SABARIAH BINTI ENI
Dr. SABARIAH BINTI ENI
PENSYARAH KANAN (DS52)

Jabatan Pengurusan Harta Tanah
Fakulti Pengurusan Teknologi Dan Perniagaan

KETUA KUMPULAN FOKUS (FG)
Fakulti Pengurusan Teknologi Dan Perniagaan