Homestaffpeople

Ts. MOHD SABANI BIN MOHD

Ts. MOHD SABANI BIN MOHD
Ts. MOHD SABANI BIN MOHD
DV48 JURUTERA PENGAJAR
Jabatan Kejuruteraan Elektrik
Pusat Pengajian Diploma
AWARD

ANUGERAH PERKHIDMATAN CEMERLANG

2017 UTHM

Nota:
  • Graf di atas menunjukkan bilangan kursus yang dihadiri staf mengikut tahun.
  • Semua kategori kursus diambilkira dan dipaparkan di CV kecuali Majlis Rasmi Universiti.