Homestaffpeople

Ts. Dr. SABARIAH BINTI MUSA

Ts. Dr. SABARIAH BINTI MUSA
Ts. Dr. SABARIAH BINTI MUSA
DS52 PENSYARAH KANAN
Jabatan Kejuruteraan Awam
Fakulti Kejuruteraan Awam dan Alam Bina
AWARD

ANUGERAH TESIS TERBAIK TITLE : HARI AIR SEDUNIA 2022 AWARDED : IJAZAH SARJANA (SILVER)

2022 JABATAN PENGAIRAN DAN SALIRAN MALAYSIA

Nota:
  • Graf di atas menunjukkan bilangan kursus yang dihadiri staf mengikut tahun.
  • Semua kategori kursus diambilkira dan dipaparkan di CV kecuali Majlis Rasmi Universiti.