Homestaffpeople

Ts. MOHD SAFIEE BIN IDRIS
Ts. MOHD SAFIEE BIN IDRIS
PENSYARAH KANAN (DS52)

Jabatan Pendidikan Vokasional
Fakulti Pendidikan Teknikal Dan Vokasional

PENYELIDIK UTAMA
Fakulti Pendidikan Teknikal Dan Vokasional
KETUA KUMPULAN FOKUS (FG)
Fakulti Pendidikan Teknikal Dan Vokasional
PENYELIDIK BERSEKUTU
Fakulti Kejuruteraan Mekanikal dan Pembuatan