Homestaffpeople

ENCIK SAHDAN BIN AHMAD @ MOHAMMAD

ENCIK SAHDAN BIN AHMAD @ MOHAMMAD
ENCIK SAHDAN BIN AHMAD @ MOHAMMAD
N36 KETUA PENOLONG PEGAWAI TADBIR (TBK-2)
Pejabat Am
Pusat Pengajian Bahasa
AWARD

ANUGERAH TAAT SETIA

2021 UTHM

Nota:
  • Graf di atas menunjukkan bilangan kursus yang dihadiri staf mengikut tahun.
  • Semua kategori kursus diambilkira dan dipaparkan di CV kecuali Majlis Rasmi Universiti.