Homestaffpeople

Dr. SALAMA A. MOSTAFA

Dr. SALAMA A. MOSTAFA
Dr. SALAMA A. MOSTAFA
DS51 PENSYARAH KANAN
Jabatan Kejuruteraan Perisian
Fakulti Sains Komputer dan Teknologi Maklumat
AWARD

TOP CITED ARTICLE AWARD of 2020-2021

2022 WILEY

Nota:
  • Graf di atas menunjukkan bilangan kursus yang dihadiri staf mengikut tahun.
  • Semua kategori kursus diambilkira dan dipaparkan di CV kecuali Majlis Rasmi Universiti.