Homestaffpeople

Dr. SALAMA A. MOSTAFA
Dr. SALAMA A. MOSTAFA
PENSYARAH KANAN (DS51)

Jabatan Kejuruteraan Perisian
Fakulti Sains Komputer dan Teknologi Maklumat

PENYELIDIK UTAMA
Fakulti Sains Komputer dan Teknologi Maklumat