Homestaffpeople

Dr. SALASIAH BINTI MOHAMAD

Dr. SALASIAH BINTI MOHAMAD
Dr. SALASIAH BINTI MOHAMAD
DS51 PENSYARAH KANAN
Jabatan Teknologi dan Sumber Semulajadi
Fakulti Sains Gunaan dan Teknologi
Nota:
  • Graf di atas menunjukkan bilangan kursus yang dihadiri staf mengikut tahun.
  • Semua kategori kursus diambilkira dan dipaparkan di CV kecuali Majlis Rasmi Universiti.