Homestaffpeople

Dr. MUHAMMAD SALLEH BIN HAJI ABUSTAN
Dr. MUHAMMAD SALLEH BIN HAJI ABUSTAN
PENSYARAH KANAN (DS51)

Jabatan Kejuruteraan Awam
Fakulti Kejuruteraan Awam dan Alam Bina

PENYELIDIK UTAMA
Fakulti Kejuruteraan Awam dan Alam Bina