Homestaffpeople

PUAN SAMSIAH BINTI TOMIRAN

PUAN SAMSIAH BINTI TOMIRAN
PUAN SAMSIAH BINTI TOMIRAN
N19 PEMBANTU EKSEKUTIF
Bahagian Pengurusan Geran
Pusat Pengurusan Penyelidikan
Nota:
  • Graf di atas menunjukkan bilangan kursus yang dihadiri staf mengikut tahun.
  • Semua kategori kursus diambilkira dan dipaparkan di CV kecuali Majlis Rasmi Universiti.