Homestaffpeople

Dr. SITI FADZLUN BINTI MD SALLEH
Dr. SITI FADZLUN BINTI MD SALLEH
PENSYARAH KANAN (DS51)

Jabatan Keselamatan Maklumat dan Teknologi Web
Fakulti Sains Komputer dan Teknologi Maklumat

PENYELIDIK UTAMA
Fakulti Sains Komputer dan Teknologi Maklumat