Homestaffpeople

ENCIK SHAFAWI BIN ISMAIL

ENCIK SHAFAWI BIN ISMAIL
ENCIK SHAFAWI BIN ISMAIL
DS51 FELO INDUSTRI
Jabatan Teknologi Kejuruteraan Mekanikal (Kampus Pt. Raja)
Fakulti Teknologi Kejuruteraan
Nota:
  • Graf di atas menunjukkan bilangan kursus yang dihadiri staf mengikut tahun.
  • Semua kategori kursus diambilkira dan dipaparkan di CV kecuali Majlis Rasmi Universiti.