Homestaffpeople

Tc. MOHD SHAFIEE BIN ABD HADI

Tc. MOHD SHAFIEE BIN ABD HADI
Tc. MOHD SHAFIEE BIN ABD HADI
JA29 PENOLONG JURUTERA
Pejabat Am
Pusat Pembelajaran Maya
AWARD

ANUGERAH KHAS PANEL PEMBANGUNAN SUMBER MANUSIA

2021 UTHM

Nota:
  • Graf di atas menunjukkan bilangan kursus yang dihadiri staf mengikut tahun.
  • Semua kategori kursus diambilkira dan dipaparkan di CV kecuali Majlis Rasmi Universiti.