Homestaffpeople

ENCIK MUHAMAD SHAFIQ NOR BIN MAZLAN

ENCIK MUHAMAD SHAFIQ NOR BIN MAZLAN
ENCIK MUHAMAD SHAFIQ NOR BIN MAZLAN
N41 EKSEKUTIF
Pejabat Am
Pusat Inovasi dan Pengkomersilan
Nota:
  • Graf di atas menunjukkan bilangan kursus yang dihadiri staf mengikut tahun.
  • Semua kategori kursus diambilkira dan dipaparkan di CV kecuali Majlis Rasmi Universiti.