Homestaffpeople

ENCIK AHMAD SHAH BIN A RAHIM

ENCIK AHMAD SHAH BIN A RAHIM
ENCIK AHMAD SHAH BIN A RAHIM
N44 PENOLONG PENDAFTAR KANAN
Pejabat TNC (Hal Ehwal Pelajar & Alumni)
Pejabat Canselori
AWARD

ANUGERAH KHAS PANEL PEMBANGUNAN SUMBER MANUSIA

2021 UTHM

Nota:
  • Graf di atas menunjukkan bilangan kursus yang dihadiri staf mengikut tahun.
  • Semua kategori kursus diambilkira dan dipaparkan di CV kecuali Majlis Rasmi Universiti.