Homestaffpeople

Dr. SHAHIDAH BINTI HAMZAH

Dr. SHAHIDAH BINTI HAMZAH
Dr. SHAHIDAH BINTI HAMZAH
DS51 PENSYARAH KANAN
Jabatan Sains Sosial
Pusat Pengajian Umum dan Kokurikulum
AWARD

ANUGERAH JASA BAKTI

2021 UTHM

Nota:
  • Graf di atas menunjukkan bilangan kursus yang dihadiri staf mengikut tahun.
  • Semua kategori kursus diambilkira dan dipaparkan di CV kecuali Majlis Rasmi Universiti.