Homestaffpeople

Dr. SHAHIDAH BINTI HAMZAH
Dr. SHAHIDAH BINTI HAMZAH
PENSYARAH KANAN (DS51)

Jabatan Sains Sosial
Pusat Pengajian Umum dan Kokurikulum

FELO PENYELIDIK
Institut Transformasi Sosial dan Pembangunan Wilayah (TRANSFORM)