Homestaffpeople

Dr. SHAHRUL NIZAM BIN SALAHUDIN

Dr. SHAHRUL NIZAM BIN SALAHUDIN
Dr. SHAHRUL NIZAM BIN SALAHUDIN
DS51 PENSYARAH KANAN
Jabatan Pengurusan dan Teknologi
Fakulti Pengurusan Teknologi Dan Perniagaan
Nota:
  • Graf di atas menunjukkan bilangan kursus yang dihadiri staf mengikut tahun.
  • Semua kategori kursus diambilkira dan dipaparkan di CV kecuali Majlis Rasmi Universiti.