Homestaffpeople

ENCIK MUHAMMAD SHAIFUL BIN ZAMRI

ENCIK MUHAMMAD SHAIFUL BIN ZAMRI
ENCIK MUHAMMAD SHAIFUL BIN ZAMRI
KP19 PEMBANTU KESELAMATAN
Bahagian Keselamatan
Pejabat Pendaftar
Nota:
  • Graf di atas menunjukkan bilangan kursus yang dihadiri staf mengikut tahun.
  • Semua kategori kursus diambilkira dan dipaparkan di CV kecuali Majlis Rasmi Universiti.