Homestaffpeople

PROF. MADYA Ir. Dr. MOHD SHALAHUDDIN BIN ADNAN

PROF. MADYA Ir. Dr. MOHD SHALAHUDDIN BIN ADNAN
PROF. MADYA Ir. Dr. MOHD SHALAHUDDIN BIN ADNAN
DS54 PROFESOR MADYA
Jabatan Kejuruteraan Awam
Fakulti Kejuruteraan Awam dan Alam Bina
AWARD

ANUGERAH JASA BAKTI

2021 UTHM

Nota:
  • Graf di atas menunjukkan bilangan kursus yang dihadiri staf mengikut tahun.
  • Semua kategori kursus diambilkira dan dipaparkan di CV kecuali Majlis Rasmi Universiti.