Homestaffpeople

Ir. Ts. SHAMRUL-MAR BIN SHAMSUDDIN

Ir. Ts. SHAMRUL-MAR BIN SHAMSUDDIN
Ir. Ts. SHAMRUL-MAR BIN SHAMSUDDIN
VK7 FELO INDUSTRI UTAMA
Jabatan Kejuruteraan Awam
Fakulti Kejuruteraan Awam dan Alam Bina
Nota:
  • Graf di atas menunjukkan bilangan kursus yang dihadiri staf mengikut tahun.
  • Semua kategori kursus diambilkira dan dipaparkan di CV kecuali Majlis Rasmi Universiti.