Homestaffpeople

Ts. SHARIFAH BINTI SAON

Ts. SHARIFAH BINTI SAON
Ts. SHARIFAH BINTI SAON
DS52 PENSYARAH KANAN
Jabatan Kejuruteraan Elektronik
Fakulti Kejuruteraan Elektrik dan Elektronik
AWARD

RESEARCH & INNOVATION TECHNOLOGY COMPETITION (RITEC2021) - SHUTTLE BUS SERVICE WITH RIDE-HAILING APPLICATION - (BRONZE AWARD)

2021 UTHM

Nota:
  • Graf di atas menunjukkan bilangan kursus yang dihadiri staf mengikut tahun.
  • Semua kategori kursus diambilkira dan dipaparkan di CV kecuali Majlis Rasmi Universiti.