Homestaffpeople

Ts. Dr. SHUHAIDA BINTI ISMAIL

Ts. Dr. SHUHAIDA BINTI ISMAIL
Ts. Dr. SHUHAIDA BINTI ISMAIL
DS51 PENSYARAH KANAN
Panel Bidang Statistik
Fakulti Sains Gunaan dan Teknologi
AWARD

RESEARCH & INNOVATIVE TECHNOLOGY COMPETITION - (RITEC 2021)

2021 SILVER

Nota:
  • Graf di atas menunjukkan bilangan kursus yang dihadiri staf mengikut tahun.
  • Semua kategori kursus diambilkira dan dipaparkan di CV kecuali Majlis Rasmi Universiti.